שלג ראשון כיסה את פסגת החרמון; גשמים לפרקים בכל רחבי הארץ

השמיים היום מעוננים חלקית ולא צפוי שינוי ניכר של הטמפרטורות. גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים בודדות ירדו בעיקר במרכז הארץ וגשם מקומי יוסיף לרדת בדרום עד שעות אחר הצהריים • הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לאורך השבוע וביום חמישי צפויה מערכת הגשמים להתחזק