וועדת הפנים והגנת הסביבה

יו"ר וועדת הפנים: "הפגיעה בהר הזיתים מסמלת רפיון שלטוני"

בעקבות בקשת ח"כ אברהם מיכאלי דנה וועדת הפנים בנושא הוונדליזם בהר הזיתים | ח"כ דוד צור מ"מ יו"ר הועדה אמר: "הפגיעה בהר הזיתים פוגעת בראש ובראשונה ברגשותינו כיהודים אך מסמלת גם רפיון שלטוני"

ח"כ אמנון כהן מסתייג מהצעת החוק לפינוי פסולת בנין

ח"כ אמנון כהן טוען:" קיימת הטלת עלות כספית על הציבור וחסר דגש על מחזור חומרי בניין"* בשלטון המקומי מהקשים זמן להתארגנות* כהן יו"ר הועדה הצדדים יתאמו עמדות ויחזרו לוועדה