ועדת מהדרין

רבני וועדת מהדרין תנובה התכנסו לקראת שנת השמיטה

חברי ועדת מהדרין תנובה, הגאונים: רבי מרדכי גרוס שליט''א, רבי יעקב מאיר שטרן שליט''א, רבי יהושע הורביץ שליט''א ורבי דוב לנדאו שליט''א נועדו יחד עם מנהלי המחלבות במשך שעות לדיונים על אודות אפשרויות הקדמת זריעת השחת למאכל בהמה