ועידת חסידי ערלוי

וְתֹמְכֶיהָ מְאֻשָּׁר • דינר והוקרה לטובת מוסדות ערלוי בארה"ק

במוצש"ק (משפטים - שקלים) נערך מעמד דינר והוקרה לטובת מוסדות ערלוי בארה"ק בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א ובהשתתפות נגידים ותומכי תורה • צילום משה גולדשטיין