לפיד מתגאה: 'קיצצנו מליונים בתקציבי הישיבות'

לפיד נשא נאום רווי הישגים בקיצוצים לעולם הישיבות לאברכים ולילדים, התפאר בכך שהצליח לעשות מהלכים שאיש לא העיז מאז קום המדינה | מדבריו: "השיוויון בנטל עבר כבר החלטת ממשלה וקריאה ראשונה בכנסת. בשנה הבאה כל חרדי בן 17 יקבל צו גיוס, תוך שלוש שנים 70% מהצעירים החרדים יתגייסו, קיצצנו מאות מיליונים מתקציבי הישיבות והעברנו אותם למערכת החינוך, עשרות אלפי חרדים ייצאו עכשיו לשוק העבודה. וחוק נהרי בוטל, ובתי ספר שלא מלמדים לימודי ליב"ה לא יקבלו השנה תקציבים וקצבאות הילדים קוצצו"