יום השואה ו'הגבורה' כל השנה / יצחק מתתיהו טננבוים

אין כל צורך ליהודי המאמין להנציח יום אחד בשנה כ'יום השואה והגבורה'. היהודי המאמין זוכר את השואה בכל יום ויום, אך מזוית של סיעתא דשמיא ואמונה תמימה בבורא עולם ומנהיגו / יצחק מתתיהו טננבוים בטור נוקב על ההתייחסות החרדית לשואה ולזכרונה