זמירות

"בזכות זמירות השבת ניצלו חיי האישה" • מרגש!

"היכן שני החרדים ששרו לכבודי... בזכותם אני חייה!"‬ • סיפור על אישה שהרופאים כבר הודיעו לבני משפחתה שהולכת להיפטר תוך ימים בודדים, ושבה לאיתנה בזכות שני אברכים ששרו "זמירות שבת" במחלקה בה הי מאושפזת • שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא!