זמני היום ערב פסח

סוף זמן אכילת חמץ, בדיקה וביעור: זמני היום לערב פסח

ניחוחות תבשילי החג כבר נישאים באוויר, החמץ האחרון מונח בקרן זווית וכעת הזמן לקיים את מצוות הלילה והיום. בפנים: זמני בדיקת וביעור חמץ, סוף זמן אכילת חמץ והמועד האחרון לקביעת סעודה מחר