זעקה

ליל שימורים • עצרות תפילה הערב בכל הארץ • י"ג מידות ברחבי העולם

לקיים בנו: בכל רחבי הארץ יעצרו בחצות לאמירת י"ג מידות רחמים לרפואת מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א • עצרות המוניות בכותל המערבי, במערת המכפלה, בבתי הכנסת והמדרשות • עמ"י מתאחד בתפילה אדירה והסטורית לרפואת פוסק הדור • בפנים: פירוט מקומות התפילה הקרובים להצטרפות לתפילות