חבורת לקח טוב

כינוס הודאה כ"א כסלו ע"י "חבורת לקח טוב" בארה"ק לבחורי הישיבות בני חו"ל

קהל רב השתתף בכינוס הודאה לרגל כ"א כסלו יום הצלת כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר זי"ע ע"י "חבורת לקח טוב" בארה"ק לבחורי הישיבות בני חו"ל - צילום: שמואל דריי