המונים באמירת כל ספר התהלים בקבר דוד המלך בליל הושענא רבא • תיעוד

אל ציון קבר דוד המלך ע"ה בעיר העתיקה בירושלים, הגיעו בליל הושענא רבה, אושפיזא דדוד מלכא משיחא, חברי מניין "חברת התהילים העולמית" שע"י כולל חב"ד, ועוררו רחמים על כלל ישראל ביום המסוגל • צפו


קריאת קודש: לנצל את רגעי השיא ליל הושענא רבא לעורר רחמים על עם ישראל

מניין "חברת התהלים העולמית" שע"י כולל חב"ד מזמין את הציבור לבוא ולנצל את הזמן שנחקק בקודש ע"י הרבי מחב"ד כעת רצון וזמן שיא לעורר רחמים על עם ישראל – ליל הושענא רבה, באמירת ספר התהלים בציון קבר דוד המלך