חגיגות מימונה

ר"ע אלעד פרוש ערך מימונה לתושבי העיר • גלריה צבעונית

באלעד נערך הערב חגיגות 'מימונה' המסורתיות, והפעם ע''י ראש העיר האשכנזי הרב ישראל פרוש שנבחר בחורף האחרון • במימונה השתתפו הגרי''מ לאו, הרה''ר הגר''ד לאו והגר''ש רבינוביץ ועוד אישי ציבור וקהל רב • צילום: אלי קובין - עיריית אלעד

מימונה על טהרת הקודש

המונים השתתפו במרכז לצעירים 'ילדי שגיא ויעקב' באשדוד בחגיגת המימונה ולרגל מעמד הוצאת הספר 'לאילן ריח' - המימונה, שחיבור יו"ר המרכז הרב אילן גוזל שליט"א, כמובן שכל המאכלים הוכנו כדת וכהלכה כשרובם כשרים לפסח, ורק לקראת חצות הלילה הגיעו הבצקים לקיים את מנהג ה'מופלטה' כנהוג ביוצאי מרוקו