חג השבועות תשע"ד

בצל אור שבעת הימים: חג השבועות אצל הבעש"ט הק' במעז'יבוז – גלריה

המוני בית ישראל חגגו את יו''ט חג מתן תורה במעז'יבוז' סמוך ונראה לציונו של האור שבעת הימים הבעל שם טוב הק' שיומא דהילולא דיליה חל בחג השבועות: צפו בגלריה - צילום פוטו י''ם

סאטמאר: מעמד הבאגלייטען במוצאי חג מתן תורה בהשתתפות רבבות

רבבות חסידי סאטמאר חגו את חג מתן תורה בצלה''ק בקרית יואל בשל ריבוי הקהל נוסף בצד מערב של בית המדרש עוד גלריה ענקית לקבל את הבאים, במוצאי החד לאחר טיש נעילת החג יצאו הקהל לרחבת בית המדרש שם עורר האדמו''ר בדברות קדשו אודות מעלת לימוד התורה והאדמו''ר בקש מכל אחד ואחד להשתתף בחבורות הלימוד, לאחמ''כ יצא הקהל בריקוד למשך שעה ארוכה - גלריה

קידוש לבנה וברכת הקודש בחצר הקודש קארלסבורג

כ''ק גאב''ד קארלסבורג שליט''א ערך אמש טיש לכבוד נעילת החג לאחמ''כ יצא עם קהל חסידיו לרחובה שלעיר לאמירת קידוש לבנה לאחמ'''כ עלה למרפסת ביתו ובירך את חסידיו - תיעוד אידישע טעגליכע נייעס