חולה ביום הכיפורים

מיוחד • לקראת היום הקדוש: קובץ 'דיני חולה ביום הכיפורים'

ההלכות נאספו על ידי הרב נפתלי הלפרין, רכז ההלכה הארצי של ארגון 'איחוד הצלה' והוגהו בדקדקנות על ידי הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א • הקובץ מופץ באלפי עותקים בבתי הכנסת והוא נועד לתת מענה הלכתי מקיף לכל השאלות של חולים ונזקקים לרפואה בענייני יום הכיפורים