חולי סרטן

בשורה לחולים • הוכח מדעית כי ניתן לעכב את התפשטות מחלת הסרטן

במחקר שנערך נמצא כי קיים טיפול תרופתי המאריך את משך הזמן ללא התקדמות המחלה • נתוני מחקר: הטיפול ב'אפיניטור' (afinitor ) בולם התפשטות המחלה"