חוק היועמ"שים

"אף נימוק ענייני": דיון סוער בועדת החוקה סביב חוק היועמ"שים

החוק מבקש לשנות את אופן הבחירה של היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, מבחירה באמצעות מכרז לבחירה בידי השר הממונה על המשרד הממשלתי, על פי הצעה של ועדת איתור. דיווחים ועדכונים שוטפים מהדיון הסוער