חוק הישיבות הקטנות

סימני ריכוך? הקיצוץ בישיבות בוטל

על פי התוכנית, תקציבן של ישיבות שבהן לא לומדים מקצועות ליבה היה אמור להיות מקוצץ במחצית, אולם כעת נודע, כי משרד האוצר חזר בו ופקידיו החליטו על הסרת הסעיף האמור מחוק ההסדרים. במקביל הודיעו במפלגת יש עתיד כי בכוונתם להגיש חוק ייחודי בעניין

חוצפה: הפרופסורים מבקשים להתערב בלימודי הישיבות

אפילו הכנסת טענה כי העתירה מגוחכת, שכן סדרי הלימוד נקבעו עוד לפני קום המדינה, אבל הפרופסורים החילונים מתעקשים • התוצאה: בית המשפט העליון דן בעתירה נגד חוק הישיבות הקטנות