חוק המים

ביוזמת דרעי: "הוזלה נוספת של תעריפי המים לעשירונים התחתונים"

לדבריו, "ההנחה על המים, היא כהמשך ישיר להנחות שהנהיגה ש"ס בענף התחבורה הציבורית - הדבר יביא לחיסכון של מאות שקלים בחודש לכל משפחה • ועדת הפנים אישרה בנוסף את "חוק המים", המשווה בין תעריפי המים למשקי הבית והחקלאים