חזון נחום

שמחת השבע ברכות לבת הרב שלמה קוסטליץ סגר"ע בני ברק • גלריה

בבני ברק נערכה שמחת השבע ברכות לבת הרב שלמה קוסטליץ הי"ו העומד בראש הסיעה הכלל חסידית בעיר ב"ב, מנכ"ל ישיבת חזון נחום, וארגון 'למענכם', בהשתתפות אדמו"רים ורבנים.

שמחת שבע ברכות לנכד ראש ישיבת חזון נחום עם נכדת הגרב"מ אזרחי

תיעוד משמחת השבע ברכות לנכד הגאון הגדול רבי צבי כץ ראש ישיבת חזון נחום בן להרה"ג רבי דוד חפץ ראש כולל "אהבת שלום" בבני ברק. הכלה היא נכדת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה בת לחתנו הרה"ג רבי אהרן וינר מרא דאתרא שכונת קרית יובל בירושלים. צילום: יהודה פרקוביץ