שמחת שבע ברכות לנכד ראש ישיבת חזון נחום עם נכדת הגרב"מ אזרחי

תיעוד משמחת השבע ברכות לנכד הגאון הגדול רבי צבי כץ ראש ישיבת חזון נחום בן להרה"ג רבי דוד חפץ ראש כולל "אהבת שלום" בבני ברק. הכלה היא נכדת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה בת לחתנו הרה"ג רבי אהרן וינר מרא דאתרא שכונת קרית יובל בירושלים. צילום: יהודה פרקוביץ