מלוה מלכה ע"י 'קרן תולדות אליעזר' בשילוב מגבית "זכור נא" – להחזקת נכדי הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק

בחו"ל התקיים מלוה מלכה ע"י "קרן תולדות אליעזר", ע"ש הרה"ק רבי אליעזר מריישא זי"ע במסגרת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס בשילוב מגבית "זכור נא" – להחזקת נכדי הרה"ק רבי ר' אלימלך זי"ע, דברי ברכה נשא כ״ק האדמו״ר מווערדאן שליט״א באירוע השתתף אורח הכבוד הרב שלום משה פעלדמאן הי"ו, הר״ר מרדכי דוד עסטרייכער הי״ו הנחה את המעמד בטוב טעם ודעת נשאו דברים: יצחק שלמה דרעזנער נ״י ור' מאיר רייכבערג שליט״א על השתלשלות בניית האוהל הק' בליזענסק ושאר מקומות הקדושים, הרב אלחנן זאב יוסף פריעדמאן מייסד ומנהל הקרן, הר״ר יצחק טובי׳ פרידמן הי״ו • צילום: JDN


מגבית לטובת כולל 'חבת ירושלים' נערכה בלונדון בראשות האדמו"ר מפעשווארסק • תיעוד

בלונדון נערכה אמש המגבית השנתית לטובת 'כולל חבת ירושלים – לצדקת רבי מאיר בעל הנס' באולמי יסודי התורה בעיר, בראשות כ"ק האדמו"ר מפשווערסק שליט"א, שהגיע לפאר את המעמד במיוחד מאנטוורפן שבבלגיה • עוד השתתפו במעמד: הגאב"ד הגרא"פ פאדווא שליט"א, הגר"א דויטש שליט"א, והאדמורי"ם מספינקא אנטוורפן, ביאלא לונדון וסטאניסלאב • צילום: דודי בראון – לונדון


וויליאמסבורג • דינר לטובת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס

נדיבים ותומכי תורה ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו בדינר לטובת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס שנערך בוויליאמסבורג בהשתתפות מנהל כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס האדמו״ר מדאמבראווא שליט"א • צילום: JDN


מַלְכֵּךְ יָבוֹא לָךְ • המעמד האדיר 'אהבת קדומים' בראשות האדמו"ר מבאבוב

אלפים השתתפו אמש במעמד האדיר שעל ידי כולל חיבת ירושלים 'אהבת קדומים' לכבודו של כ"ק מרן האדמו"ר מבאבוב שליט"א נשיא הכולל | המעמד התקיים בקמפוס החינוך 'נוה ירושלים' | את שולחן המזרח פארו בהשתתפותם כ"ק מרנן ורבנן שליט"א | צפו בגלריה שתיעד אברימי ברגר