חיים יוסף דוד ווייס

שבע ברכות לילדים: יוזמה מיוחדת בתולדות אהרן

האדמו"ר מתולדות אהרן ערך שמחת שבע ברכות מיוחדת עבור מאות ילדי התשב"ר המתחנכים במוסדותיו • הילדים לחצו ידיים למזל טוב, בירכו והתברכו בחוויה שלא תשכח