חיים יצחק שוורץ

ואומר לך בדמיך חיי| ברית לנכד הגרש"א שטרן במעונו של מרן ראש השיבה

אמש נערכה שמחת הברית לנכד הגאון ר' שמואל אליעזר שטרן רב מערב ב''ב ונכד הגרח''י שוורץ דומ''ץ צאנז בנתניה במעונו של צרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן שליט''א שכובד בסנדקאות - שוקי לרר תיעד