גלריה שניה מירוחם • ראשי הישיבות בפאנל מיוחד שעל ידי 'איחוד בני הישיבות'

ביום שישי האחרון בקעמפ שע"י איחוד בני הישיבות בבית הארחה בירוחם, נערך פאנל מיוחד ומרתק לבחורים 'מבקשי השם' שלומדים בימי בין הזמנים בהשתתפות המשגיחים וראשי הישיבות הגר"ד יפה, הגר"צ דרבקין, הגרש"י בורנשטיין, הגרא"י קוק, הגר"ש גלאי והגר"א לוי, בהנחייתו של הרב הלל מן • צלם האתר שוקי לרר שהשתתף בפאנל תיעד גלריה ענקית.


ירוחם: קעמפ' שע"י 'איחוד בני הישיבות' בבית הארחה • גלריה ראשונה

ביום חמישי האחרון בקעמפ שע"י איחוד בני הישיבות בירוחם, נערך פאנל מיוחד ומרתק בהשתתפות המשגיח הגר"ד יפה, הגר"צ דרבקין, הגרש"י בורנשטיין, הגרא"י קוק, הגר"ש גלאי והגר"א לוי, בהנחייתו של הרב הלל מן • צלם האתר שוקי לרר שהשתתף בפאנל תיעד גלריה.


גדולי ישראל בשמחת השבע ברכות להרב חיים מרדכי הערץ נאמן ביתם של גדו"י

אמש נערך באולמי וגשל שמחת שבע ברכות מרכזית לנישואי החתן הרב חיים מרדכי הערץ הי"ו נאמן ביתם של גדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א, התרגשות הגיע לשיאה עת הגיע מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א להשתתף בשמחה עוד השתתפו מרן הגר"ג אדלשטיין, מרן הגרמ"ד סולובייציק, הגרא"י סולובייציק, ועוד רבנים וראשי ישיבות – צילום בעריש פילמר