חיים מרדכי פריד

האדמו"ר מבעלזא בכתיבות אותיות בספר תורה של ארגון החסד 'סעד ומרפא'

כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א בתחילת כתיבת אותיות בס"ת של ארגון 'סעד ומרפא - ביקור ועזרת חולים' בהנהלת הר"ר חיים מרדכי פריד הי"ו, ספר התורה ישמש את החולים בשבתות והקעמפים שעורכים במחנות לילדים החולים, בברכתו ובעידודו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א • צילום: א.מ.ש.