חינוך מיוחד חרדי

בשורה משמעותית לילדי החינוך המיוחד במוכר שאינו רשמי

חה"כ קרעי הגיע היום לסיכום עם משרדי הממשלה הרלוונטים על השוואת התקצוב כנדרש בחוק, לחינוך המיוחד. לפי הסיכום, בדיוני תקציב 2020 יובא הנושא לדיון בתעדוף גבוה מצד משרדי החינוך והאוצר על מנת לתת מענה לגני הילדים בחינוך המיוחד המוכר שאינו רשמי

בשורה להורים: חופשת תלמידי החינוך המיוחד תחפוף ללוח החופשות הכללי

בנט: "אנחנו עושים היום מהלך צודק ונכון שיתקן. מדובר בצורך שעלה מן השטח על ידי ההורים". פרוש: "קביעת לוח חופשות מותאם הוא רגע היסטורי, בשורה זו הינה תחושה של הבנה, והכרה בצורך של ילדים והורים אלו להיות שווים בין שווים"