חכם שלום

נשיא המועצת על חילולי השבת: "להתחזק בלימוד שתי הלכות בשולחן שבת"

בעקבות חילולי השבת בבעקבות חילולי השבת: הורה נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן: "להתחזק בלימוד שתי הלכות בשולחן שבת". עצרת מרכזית תערך הערב בעיר תל אביב לאור קריאתו