חכמת אליעזר

מעמד סיום הש"ס בישיבת סערט ויז'ניץ בבני ברק

בהיכל ישיבת סערט ויז'ניץ בבני ברק נערך השבוע ביומא דהילולא של כ"ק בעל החכמת אליעזר זי"ע מסערט ויז'ניץ מעמד סיום הש"ס שנלמד ע"י בחורי החמד ני"ו, כ"ק האדמו"ר שליט"א שהשתתף במעמד ערך לחיים נשא את דברות קודשו ובירך את התלמידים שיזכו לעלות מעלה מעלה בעבודת הבורא, לאחמ"כ אמרה האדמו"ר קדיש, כשלאחמ"כ הגישו לאדמו"ר כוללות קויטל בו רשומים כל תלמידי הישיבה שהשתתפו בלימוד הש"ס • צילום: שוקי לרר

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בעליה לציון אביו האדמו"ר זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א עלה לציון אביו הרה"ק בעל החכמת אליעזר זי"ע באוהל אדמור"י ויז'ניץ בבית החיים שומרי שבת בבני ברק לרגל יומא דהילולא • צילום: שוקי לרר