ח"כ יהודה גליק

אייכלר תוקף את גליק: "הרפורמים החדשים"

בראיון לתקשורת אמר אייכלר כי ח"כ גליק משתמש בחרדים כאמצעי בכדי לזכות בליגיטימציה בכלי התקשורת - "פתאום הרפורמים תומכים בו. זה מעשה פוליטי נבזי, הוא חייב לבקש סליחה מכל החרדים ומכל הרבנים״ קרא ח"כ אייכלר