ח"כ עליזה לביא

חוק הנשים אושר בקריאה טורמית • גפני: "אתם פוגעים בנשים באופן חמור"

הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת חוק הרשויות המקומיות של ח"כ קריב מיש עתיד ושל ח"כ זועבי בל"ד • גפני "יגידו שהאישה מועמדת לא בגלל שהיא מתאימה אלא בגלל שגזבר המפלגה אמר שיש גרעון בתקציב ולכן כדאי להעמיד אשא ברשימה".

מסתמן; הרכב הוועדה לבחירת דיינים ישונה ויכיל 4 נשים

אושר תיקון שישנה את הרכב הוועדה לבחירת דיינים | מעתה נשים בוועדה. המשמעות: הקטנת הכח החרדי | מקלב על הצעת החוק: "הדיינים דנים דין אמת. הצעה"ח שנובעת כביכול מעוולה שנעשית לנשים, מהווה כרסום בהלכה ובפסקי הדין. ההלכה לא תהיה מוחלפת גם אם לא יהיה לנו רוב"