חלקה 38

עמונה • העליון באולטימטום למפונים: "התחייבו בכתב שהפינוי יעבור בשקט"

נשיאת העליון דורשת התחייבות התושבים "לפינוי בדרכי שלום" עוד לפני הדיון בבקשת המדינה לדחות את הפינוי ב-45 יום • העבודות שהחלו בחלקה 38 הופסקו בהוראה מגבוה בשל הטענה לבעלות פלסטינית על השטח

המתווה בסכנה? הבניה על חלקה 38 בסימן שאלה – המדינה עתרה לבג"צ

במקביל להודעת המדינה כי תפנה לבג"צ בבקשה לדחות את פינוי עמונה בחודש בשל קשיי התארגנות, מתברר הערב כי המתווה עליו הצביעו התושבים עומד בסימן שאלה, בשל יפוי כח שהציג תושב סילוואד מקרובי משפחתו הירדנים הטוענים לבעלות על השטח