חמץ טיש

עַרְבֵי פְסָחִים • ערב פסח בחצה"ק נדבורנה אלעד

​כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א ערך בערב פסח לאחר תפילת שחרית באשמורת הבוקר את הטיש הייחודי "חמץ טיש" כמקובל מהרה"ק ר' מרדכי נדבורנה זי"ע, לאחר חצות היום התקיים מעמד אפיית ה"מצות מצוה" במאפיית המצות שע"י ק"ק "חסידים" אלעד בנשיאות יו"ר הקהילה הנגיד הנכבד הרה"ח ר' עזריאל טאובר הי"ו ובראשות הגאון רבי נפתלי גלנץ שליט"א רב הקהילה, באפיה השתתף גם המרא דאתרא הגאון רבי ש"ז גרוסמן שליט"א. • צילום: רפאל מורפורגו​

חמץ טיש ושריפת חמץ בחצר הקודש נדבורנה ירושלים – גלריה

ערב חג הפסח אחר תפילת שחרית בבית מדרשו ברח' עזרא ערך כ"ק אדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א חמץ טיש כמנהג אבותיו לאחר מכן יצא לשרוף את החמץ | צילום: הרב ברוך אוביץ, א.מ.ת.