חרם העגלים

המסחר עם הרשות הפלסטינית יחודש בעקבות הסרת "חרם העגלים"

שר הביטחון הודיע לרשות הפלסטינית על פתיחת הייבוא החקלאי מהרשות לישראל, לאחר שהוסר החרם על מגדלי הבקר הישראלים. בשיחות שניהלו המתפ"ש, ר' המנהל האזרחי ושר החקלאות עם הרשות הפלסטינית סוכם על הסרת חרם העגלים ובהתאם יתבטלו ההגבלות