חתונה בטאהש

ספינקא מאנסי: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ישבות אצל חתנו לרגל האויפרוף

החתונה הגדולה של בן האדמו"ר מספינקא מונסי עם נכדת כ"ק מרן האדמו"ר הרה"ק מטאהש שליט"א תתקיים ביום שני ח"י מנחם אב בצלא קדישא של הסב בקרית טאהש | כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ישהה לרגל ימי השמחה אצל חתנו האדמו"ר מספינקא מונסי