היום חל יומא דהילולא קמא של הגה"צ אב"ד ויז'ניץ בורו פארק זצ"ל

אמש התקיימה סעודת הילולא בבית מדרשו קהל 'תורת חיים' בבורו פארק • היום מעמד הכנסת ספר תורה לזכרו לבית המדרש הגדול של כ"ק מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בשיכון ויז׳ניץ במאנסי ולאחמ"כ סעודת מצווה.