יום כיפור תשע"ה

מבואו ועד צאתו: יום הקדוש בחצר הקודש סאטמאר

צפו בגלריה ממראות ערב ומוצאי יום הקדוש אצל כ''ק מרן האדמו''ר מסאטמאר שליט''א, אמירת התשליך, כפרות בבית השחיטה, הדלקת נרות החיים ותפילת מנחה ערב יו''ט,תפילת מעריב במוצאי יו''כ, קידוש לבנה וטיש מוצאי יום הקדוש - צפו בגלריה מסכמת

יום הקדוש אצל כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א

כ''ק האדמו''ר מאלכסנדר שליט''א הגיע בעשרת ימי תשובה לתפילה בכותל המערבי, בערב יום כיפור ערך האדמו''ר פדיון כפרות לאחר תפילת מנחה ערך האדמו''ר את שולחנו בהיכל בית מדרשו - צילום JDN

יֵרָצֶה צוֹם עַמְךָ • יום הקדוש בחצר הקודש מונקאטש

כ''ק האדמו''ר ממנוקאטש שליט''א יצא ביום י''ג מידות לשפת הים לתשליך עם קהל חסידיו לאחומ''כ ערך טיש לחיים למחרת ערב יום כיפור ערך את מנהג הכפרות, במוציו''ט בזמן ר''ת ערך האדמו''ר הבדלה בהיכל בית מדרשו בב''פ - צילום JDN

מוצאי יום הקדוש בחצר הקודש אשלג – צפו

כ''ק האדמו''ר מאשלג שליט''א עלה מס' ימים לפני יום הקדוש לציונו של הרה''ק בעל הסולם זיע''א שנסתלק ביום הכיפורים,במוצאי יו''ט ערך האדמו''ר קידוש לבנה אחרי מעריב ולאחמ''כ ערך את שולחנו לרגל ההילולא - צילום יהודה פרקוביץ