יום שבתון

מֵרֹב עֲבֹדָה • האם משרד הדתות יפעל להכרזה על 'תשעה באב' כיום שבתון?

אליהו אלבס, הפועל מזה שנים לקביעת ט' באב כיום שבתון, מגלה: שר הדתות חזר בו מהדרישה ומסתפק ב'יום בחירה' שברוב המקרים לא ימומש • השר לשירותי דת דוד אזולאי, פעל להדגשת היתר המכליל והגורף "לכל החפץ לצום ללא כל הסתייגות" לקבלת אישור יום בחירה