מהפכה: עשרות פסיכולוגים חרדיים הוכשרו ב'מכללה החרדית ירושלים'

הצורך באנשי מקצוע שיתנו שירותים במגזר הציף את העובדה כי אין כמעט פסיכולוגים חרדיים • הראשונה שהרימה את הכפפה הינה 'המכללה החרדית ירושלים' אשר משמשת כמכללה החרדית היחידה בה ניתן ללמוד לימודי פסיכולוגיה ברמה גבוהה עם מעטפת חרדית ויראת שמים


3 מיליארד דולר מחולקים מידי שנה על ידי קרנות פילנתרופיות לעמותות בארץ, כיצד גם אנו נהנה מהם?

הרב יוסף ויטמן מנכ"ל חברת משאבים, אומר כי עולם הקרנות הפילנתרופיות הינו דבר עלום ונסתר • מנהלי עמותות רבים מנסים להגיע לקרנות אלו, אך אינם מצליחים לקבל מהם כספים • מהו עולם הקרנות הפילנתרופיות וכיצד מקבלים מהם כספים?


מעמד מרשים בקביעת המזוזות לבית הספר לתקשורת חזותית סיעור מוחות

כשמלמדים מקצוע לנשים שיכול להביא פרנסה בכבוד ובנקיות, וכשמלמדים בצניעות במקום שמיוחד לנשים וגם העבודות הם עבודות שכל אחת יכולה לעבוד בביתה או במשרדים מיוחדים לכך זה דבר גדול וגם טוב לילדים שהיא לא צריכה לעזוב את הבית ולהזניח את הילדים וגם מביא פרנסה בכבוד כדי שהבעל יוכל ללמוד. גם הילדים מתפרנסים בכבוד. ובוודאי זהו דבר גדול הלימוד הזה עצמו ובגלל זה הרבה מגדולי הדור תמכו בלימוד הנשים


מענקים של מליוני ש"ח לעמותות וארגוני חסד

כספים רבים בסדר גודל של מיליוני ש"ח מחולקים מידי שנה לעמותות רבות על ידי רשויות מקומיות באמצעות ועדת תמיכות ואגפי הרשות השונים | הרב יוסף ויטמן מנכ"ל חברת משאבים אומר כי רק על ידי הגשה בקשה מקצועית ניתן לקבל כספים אלו


משרד החינוך מפלה לרעה סטודנטים חרדים

סטודנטים חרדיים הלומדים במכללות אקדמיות לחינוך הופלו לרעה ולא קבלו שיפוי עבור לימודיהם ממשרד החינוך, אך חבריהם לכתה חובשי כפות סרוגות כן קבלו מימון ללימודים ממשרד החינוך | יוסף ויטמן סטודנט לתואר ראשון בחינוך טוען כי האפליה מפרה כל שוויון ומקשה על חרדים בשילובם באקדמיה


מאה מליון ש"ח שנתרמו לארגוני חסד מעוכבים ע"י משרד המשפטים

תרומות ונדבות של יהודים ואנשים טובים מכל העלום המיועדים לארגוני חסד מעוכבים בסחבת ובירוקרטיה ממשלתית • הרב יוסף ויטמן מנכ"ל חברת משאבים לגיוס כספים לעמותות: חובה לקבל סיוע והדרכה מקצועית בקבלת כספים מקרן זו


סיום קורס מט"י בבני ברק

בסוף השבוע נערך סיום וחלוקת תעודות לקורסים במרכז מט"י בני ברק • כ-350 אברכים סיימו קורסים ב'יזמות נדל"ן' וב'ניהול עמותות' במט"י (מרכז לטיפוח יזמות) בני ברק המנוהל ע"י הרב יוסף ויטמן • ראש העיר שהשתתף בערב דיבר על חשיבות הלימודים ועל התחייבותה של העירייה על המשך התמיכה • עוד השתתפו: סגן ראש העיר שהתכבד בחלוקת התעודות, מנכ"ל מט"י מרכז- מר קוגמן, מנהל המרכז בב"ב- הרב יוסף ויטמן, מנהל המרכז להכוון תעסוקתי- הרב דוד שכטר


משרד הרווחה הגדיל את התקציב לקמחא דפסחא לעמותות

משרד הרווחה עדכן שינויים מהותיים במימון פעילות קמחא דפסחא לעמותות וארגוני חסד מידי שנה | יוסף ויטמן מנכ"ל חברת משאבים מוסר כי שינויים אלו יסייעו לעמותות רבות בקבלת קצבה מוגדלת לחלוקת קמחא דפסחא וסלי מזון לנזקקים