ימים הנוראים

תיעוד: האהל הענק של חסידות ויז'ניץ בימים הנוראים

לרגל הימים הנוראים הוקם אוהל ענק על רצפת בית המדרש העתידי של חסידות ויז'ניץ בקרית ויז'ניץ בבני ברק, שם תוקם גם הסוכה הגדולה • תיעוד מההכנות וכן תמונה מאמירת הסליחות בליל א' דסליחות באוהל החדש