וויליאמסבורג: מסיבת חנוכה בישיבת דושינסקיא | היארמער רב שימח

מסיבת חנוכה חגיגית נערכה בישיבת דושינסקיא בוויליאמסבורג בשילוב שבע ברכות לבת מנכ"ל המסדות הרב משה יהודה ליבוביץ הי"ו ובראשות אב"ד הקהילה הגה"צ רבי יששכר דב כץ שליט"א | היארמער רב רבי יענקל מילר שימח את הבחורים | גלריה