האדמו"ר מנדבורנה אלעד עלה לציון דודו הבחור הקדוש הי"ד בחיפה • תיעוד

במוצש"ק עלה כ"ק מרן אדמו"ר מנדבורנה אלעד עם קבוצה ממקורביו לעיר חיפה לציון הבחור הקדוש יצחק יהודה יחיאל אייזיק הי"ד בן רבינו ה"דבר חיים" זצוק"ל כמנהג אביו האדמו"ר ה"באר יעקב זצוק"ל לפקוד הציון הקדוש לרגל יומא דהילולא ג' כסליו כשנהרג ע"י הבריטים בעמדו בשערי ארה"ק • כמו"כ התקיימה סעודת הילולא רבתי וסעודת מלוה מלכה לרגל היא"צ • צילום: רפאל מורפורגו