ויז'ניץ: נפתח אגף השידוכים 'וארשתיך' מבית 'רפואה וחיים'

גדולי המשפיעים בציבור החרדי בפתיחת אגף "וארשתיך" מבית "רפואה וחיים" להקמת בתים נאמנים בישראל מלווה באנשי מקצוע • הרב יצחק רוט יו"ר ההנהלה כיבד את הגה"ח רבי אהרן טויסיג שליט"א מרבני הארגון שהביא את ברכת מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.והגה"ח רבי זושא הורוויץ שליט"א שהביא את ברכת גדולי ישראל העומדים בנשיאות רפואה וחיים • המשפיעים הרעיפו טללי שבח והודאה על כל העוסקים במלאכת הקודש בתוך שלל הפעולות הנעשות לרווחת עם ישראל מכל החוגים והעדות והביעו בנועם שיחם את גודל המצוה והשותפות במעשי שמים וגודל השכר השמור לעוסקים במלאכת קודש זו.


ילדי רפואה וחיים זכו להתברך ע"י האדמו"ר מצאנז שליט"א

נועם הנשמות: בשבת האחרונה שהו 130 ילדים חולי C.P. ומוגבלויות קשות ומורכבות אחרות במלון גלי צאנז בנתניה | במהלך השבת אף נחגגה בהתרגשות רבה בר מצוה לילד אשר נמנה על משפחת ילדי רפואה וחיים מאז היוולדו | התרגשות רבה במוצ"ש עת זכו הילדים להתברך ע"י כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז.


בשמחה ובהתרגשות נחנכו האגפים החדשים במרכז החסד הגדול של "רפואה וחיים"

בשילוב מעמד מסיבת הוקרה והערכה לחיילי החסד של האגודה • המנכ"ל הרב ברוך הימל העניק לנשיא האגודה מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א תכנית להקמת מרכז חדיש ומפואר בבני ברק עבור כל אגפי האגודה •


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו