יִצְחָק יְרַנֵּן: שמחת שבע ברכות לבן היועץ הרפואי ב'רפואה וחיים'

גדולי האדמו"רים שליט"א, רבנים ואישי ציבור, באו להוקיר ולהביע את תודתם לאיש החסד הנודע הרב יצחק שטרן היועץ הרפואי של רפואה וחיים ומקורבם של גדולי ישראל שליט"א לרגל שמחת השבע ברכות שערך לבנו • את המסיבה פארו בהשתתפותם: מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, כ"ק האדמו"ר ממכנובקה שליט"א, כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א, כ"ק האדמו"ר משאץ שליט"א, כ"ק האדמו"ר מסטריקוב שליט"א, כ"ק האדמו"ר מטמשוואר שליט"א, הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א. נשאו דברים הרה"ח המפו' צבי הערשיל כץ שליט"א משב"ק האדמו"ר שליט"א מויז'ניץ והרב יצחק רוט שליט"א יו"ר ההנהלה • צפו בגלריה מהשמחה


רפואה וחיים ערכה "שבע ברכות" בלונדון לבן היועץ הרפואי הרב יצחק שטרן

אגודת רפואה וחיים ערכה מסיבת שבע ברכות מפוארת להרב יצחק שטרן היועץ הרפואי הנודע של אגודת רפואה וחיים אשר חיתן השבוע את בנו בלונדון עם בת הרה"ח ר' ישראל רייכמאן הי"ו בה השתתפו גדולי רבני ונגידי לונדון כאות הוקרה למפעלות החסד של רפואה וחיים בארץ הקודש. המנכ"ל הרב ברוך הימל שהנחה את האירוע כיבד את רבני לונדון לשאת דברים בשבח גודל מעלת הכרת הטוב לעוסקים בצרכי ציבור באמונה. הצלם דודי בראון תיעד


הערב: חנוכת אגפים חדשים במרכז החסד 'רפואה וחיים'

המעמד תתחיל עם מעמד קביעת המזוזות על ידי מרן אדמו"ר מוזי'ניץ שליט"א שיקבע את המזוזה בכניסה הראשית לאגפים החדשים | במעמד קביעת המזוזה ישתתפו ההנהלה הבכירה של הארגון – עסקני החסד הרב ברוך הימל מנכ"ל האגודה, הרב יצחק שטרן היועץ הרפואי, והרב נפתלי ויינברגר