יקבי חברון

ראשי 'יקבי חברון' במעונו של הראשל"צ הגר"י יוסף לרגל קבלת הכשר בד"ץ בית יוסף

"ברוכים חזקים": הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א בירך את בעלי היקב על המוצרים המהודרים בכשרות מהודרת ואמר כי מדובר בבשורה עבור ציבור יוצאי עדות המזרח המקפידים על קלה כבחמורה