ישיבות ויז'ניץ

לאחר מו"מ חשאי וממושך: בחורי ויז'ניץ יתייצבו בלשכת הגיוס באופן מרוכז

מרן האדמו"ר שליט"א הורה על חידוש ההתייצבות לאחר שבמשא ומתן ארוך שערך בשליחותו סגן השר ליצמן עם בכירי צה"ל, סוכם כי הבחורים יתייצבו כולם יחד ביום אחד, תחת פיקוח ועל טהרת הקודש, באופן שימנע מראש את כל המכשולות מהם חשש האדמו"ר

מרן אדמו"ר מויז'ניץ: 'אבקש מאוד לקבל מכם צעטיל חשבון הנפש'

נכספה וגם כלתה נפשי לשמוע מכם אך טוב, ואבקש מאד לקבל מכם צעטיל חשבון הנפש על סך השעות שלמדתם ברציפות, לעילוי נשמתו הטהורה של כ"ק אאמו"ר זי"ע, ובעזהשי"ת אזכור אתכם לטובה | המכתב המלא בפנים

ויז'ניץ פותחת זמן קיץ: "די לשבועונים וקווי הנייעס"

מאות בחורי ישיבות ויז'ניץ מכל רחבי הארץ, התכנסו היום בשעה 12:30 בהיכל בית המדרש והאזינו לדברי פתיחה שנשא מרן אדמו"ר מויז'ניץ לקראת זמן קיץ • גלריה