חתונת נכדת רבי יחזקאל לוי רב קהילת ישורון בבואנוס איירס ובת רבי איתמר לוי מראשי ישיבת אור יחזקאל

מאות ובראשם רבנים וראשי ישיבות השתתפו בחתונת נכדת הגאון רבי יחזקאל לוי רבה של קהילת ישורון בבואנוס איירס – ארגנטינה בת לבנו הגאון רבי איתמר לוי שליט"א מראשי ישיבת אור יחזקאל • החתן המפואר הרב יהודה ברזילי מבחירי ישיבת עטרת ישראל – צילום: ישי עמית