ישיבת אנשי מעמד

מאז תקנת האר"י הק': תיקון השובבי"ם בישיבת המקובלים 'אנשי מעמד'

כתקנת האריז"ל ותלמידו, וכמסורה המקובלת מדור דור, התקיים בישיבת מקובלי ירושלים 'אנשי מעמד', מעמד נשגב ונורא, של תיקון השובבי"ם לכפר על בני ישראל.

תיקון שובבי"ם בישיבת המקובלים אנשי מעמד • תיעוד

כמידי שנה מתקיים התיקון המיוחד שתיקן הרש"ש לימי השובבי"ם אשר כידוע מסוגלים לתשובה לתיקון פגמי הקדושה • בישיבת המקובלים "אנשי מעמד" אשר נוסד בשנת ת"ש ועומד בנשיאות הגה"צ המקובל רבי אברהם אביש ציינוירט שליט"א מתקיים מידי שבוע בשבוע מימי השובבי"ם בימי חמישי תיקון שובבי"ם מיוחד כאשר הגה"צ המקובל שליט"א עובר לפני העמוד ומעורר את העולם לתשובה • צפו בגלריה