העליה לציונו של ראש ישיבת באר יעקב בראשות בנו הגרד"י שפירא

לרגל מלאות 12 שנה להסתלקות הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל ראש ישיבת 'באר יעקב'. עלה היום בנו הגאון רבי דוד יצחק שפירא שליט"א בהשתתפות בני הישיבה לפקוד את ציונו בבית החיים פוניבז' בבני ברק • צילום: שוקי לרר