תיעוד: מעמד מפואר לכבודה של תורה בישיבת ברסלב בצפת

מעמד מפואר לכבודה של תורה התקיים בישיבת ברסלב לצעירים מצויינים בעיה"ק צפת לאחר שנה שלמה בה התייגעו הבחורים ברוב עמל ושקידה וחזרו ושיננו פעמים רבות את מסכת בבא מציעא ונבחנו עליה בכתב ובע"פ. צילום: מוסדות נחל נובע – ברסלב live


מעמד "כבוד התורה" בישיבה לצעירים מצוינים – ברסלב צפת

עשרות תלמידי הישיבה לצעירים שעל ידי "נחל נבע מקור חכמה – ברסלב צפת", התכנסו יחד עם הוריהם למעמד הכביר של "כבוד התורה". המעמד נערך לרגל סיום מסכת גיטין שנלמדה בישיבה בשנה האחרונה, כשבמסגרת מבצע "ושננתם" שיננו הבחורים את המסכת פעמים רבות, ואף נבחנו על המסכת כולה במבחנים בכתב.