ישיבת חכמת אליעזר

מעמד סיום הש"ס בישיבת סערט ויז'ניץ בבני ברק

בהיכל ישיבת סערט ויז'ניץ בבני ברק נערך השבוע ביומא דהילולא של כ"ק בעל החכמת אליעזר זי"ע מסערט ויז'ניץ מעמד סיום הש"ס שנלמד ע"י בחורי החמד ני"ו, כ"ק האדמו"ר שליט"א שהשתתף במעמד ערך לחיים נשא את דברות קודשו ובירך את התלמידים שיזכו לעלות מעלה מעלה בעבודת הבורא, לאחמ"כ אמרה האדמו"ר קדיש, כשלאחמ"כ הגישו לאדמו"ר כוללות קויטל בו רשומים כל תלמידי הישיבה שהשתתפו בלימוד הש"ס • צילום: שוקי לרר

"חכמת אליעזר": מעמד קריאת שם בישיבת סערט ויז'ניץ בבני ברק

בהיכל ישיבת סערט ויז'ניץ בבני ברק, נערך מעמד קריאת שם לישיבה, ולספרו של כ"ק מרן האדמו"ר מסערט ויז'ניץ זצ"ל, ושמו יקבנו 'חכמת אליעזר'. המעמד נערך בראשות בנו מ"מ כ"ק האדמו"ר שליט"א, ובהשתתפות זקני ורבני העדה, בחורי הישיבה, וקהל רב • צילום: שוקי לרר