וּבְכֵן צַדִּיקִים • שבע ברכות המרכזית לנישואי נכדי מרן הגרי"ז מבריסק

צפו בגלריה: לשבע ברכות המרכזית לנכדים המשותפים של מרן הגרי"ז מבריסק: בהשתתפות הגאון הגדול רבי אברהם ארלנגר שליט"א ר"י קול תורה וכ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א ועוד • שמחת השבע ברכות לנכד מרן הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק שליט"א עם בת הגרנ"פ מאירזאהן שליט"א ראש ביהמ"ד בריסק ור"י חכמת התורה, שמחת הש"ב נערכה על ידי תלמידי הישיבה הגדולה "חכמת התורה" של כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א 


בריסק: מסע הלווית הרבנית הצדקנית מרת גיטל מאירזון ע"ה

המונים ובהם גדולי ישראל ראשי ישיבות ורבני בריסק ליוו ביום שישי האחרון למנוחות את האשה החשובה הרבנית הצדקנית מרת גיטל מאירזון ע"ה, נכדת הרב מבריסק זי"ע, שנפטרה לאחר מחלה קשה ביותר, אשת הגאון רבי נתנאל פרץ מאירזון שליט"א, רב דבית המדרש בריסק וראש ישיבת 'חכמת התורה' בירושלים, במהלך ההלוויה ספדו לה מרנן ורבנן • צילום: שמואל דריי